Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - страница 21

^ Тема 57. Зупинення досудового розслідування
Теоретичне завдання:

Вступ

  1. Поняття та значення зупинення досудового розслідування.

  2. Підстави, порядок та правові наслідки зупинення досудового розслідування.

  3. Процесуальний порядок відновлення досудового розслідування та закриття кримінальної справи, у якій досудове розслідування зупинено.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти постанову про зупинення досудового слідства у зв’язку з не встановленням особи, яка вчинила злочин.


Методичні поради

При підготовці курсової роботи з цієї теми, курсантам слід мати на увазі, що зупинення досудового слідства – це тимчасова перерва провадження у справі з підстав передбачених у ст. 206 КПК України.

У деяких випадках досудове слідство може бути зупинене тільки після того, як слідчий винесе постанову про притягнення особи як обвинуваченого і виконає всі слідчі дії, проведення яких можливе у відсутності обвинуваченого, а також вживе заходів до збереження документів та інших можливих доказів у справі. У випадку, зазначеному у п. 3 ст. 206 КПК України, досудове слідство може бути зупинене лише після проведення всіх необхідних і можливих слідчих дій для встановлення особи, яка вчинила злочин. Досудове слідство зупиняється мотивованою постановою слідчого, копія якої направляється прокуророві, за виключенням п. 4 ст. 206 КПК України у якому йдеться мова про зупинення провадження слідчих дій за рішенням суду. Якщо у справі притягнуто двох або декількох обвинувачених, а підстави для зупинення справи відносяться не до всіх обвинувачених, слідчий вправі виділити і зупинити справу відносно окремих обвинувачених або зупинити провадження в усій справі. Відповідно до ст. 210 КПК, у разі потреби відновити досудове слідство слідчий складає мотивовану постанову, копія якої направляється прокуророві.

При виконанні курсової роботи курсантам доцільно опрацювати статті 206–211 КПК України та норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 15, 16, 37-39, 44-50, 52, 53, 55-60, 64-66, 130]
^ Тема 58. Попередній розгляд справи суддею як стадія кримінального процесу
Теоретичне завдання:

Вступ

  1. Поняття та значення попереднього розгляду справи суддею.

  2. Питання, які вирішуються суддею у стадії попереднього розгляду справи.

  3. Процесуальні рішення судді у стадії попереднього розгляду справи та їх правові наслідки.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти постанову про відновлення досудового слідства.


Методичні поради

Відповідно до статті 237 КПК суддя при попередньому розгляді справи у справі, що надійшла від прокурора, суддя з'ясовує щодо кожного з обвинувачених з’ясовує наступні питання: чи підсудна справа суду, на розгляд якого вона надійшла; чи немає підстав для закриття справи або її зупинення; чи складено обвинувальний висновок відповідно до вимог КПК України, щодо наявності підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного заходу, порушень вимог КПК України органами досудового розслідування, без усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду.

Попередній розгляд справи здійснюється суддею одноособово з обов'язковою участю прокурора. Про день попереднього розгляду справи повідомляються також інші учасники процесу, однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи. Відповідно до ст. 241 КПК України справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не пізніше десяти діб, а у разі складності справи – не пізніше тридцяти діб з дня надходження її до суду.

Стаття 244 КПК України передбачає, що за результатами попереднього розгляду справи суддя своєю постановою приймає одне з таких рішень: про призначення справи до судового розгляду; про зупинення провадження в справі; про повернення справи прокуророві; про направлення справи за підсудністю; про закриття справи; про повернення справи на додаткове розслідування.

При виконанні курсової роботи курсантам доцільно опрацювати статті 17-20, 33-42, 237-256 КПК України та проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 37-39, 41, 46-50, 52, 53, 57-59, 64-66, 99, 129, 151]
^ Тема 59. Постановлення вироку
Теоретичне завдання:

Вступ

  1. Поняття, зміст та значення постановлення вироку як етапу судового розгляду кримінальної справи.

  2. Види, зміст та структура вироку.

  3. Судова процедура постановлення та проголошення вироку.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти протокол допиту неповнолітнього потерпілого.


Методичні поради

Відповідно до вимог ст. 321 КПК України, суди України постановляють вироки ім’ям України. При цьому, ст. 322 КПК України, встановлено, що вирок складається в окремому приміщенні — нарадчій кімнаті. Під час наради і постановлення вироку в нарадчій кімнаті можуть бути лише судді, які входять до складу суду в даній справі. Присутність у нарадчій кімнаті запасних суддів або секретаря судового засідання та інших осіб не допускається. З настанням нічного часу суд вправі перервати нараду для відпочинку, а судді не мають права розголошувати міркування, що висловлювались у нарадчій кімнаті. Вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим, при цьому суд обґрунтовує вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Постановляючи вирок, суд повинен вирішити питання визначені у ст. 324 КПК України.

При виконанні курсової роботи курсантам доцільно опрацювати статті 15–19, 257, 258, 321–346 КПК України та норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


^ Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 7, 11, 13-16, 37-39, 41, 46-50, 52, 53, 57-59, 64-66, 91, 99, 103, 131, 149, 151]


9058843610218814.html
9058922663524860.html
9059023551629766.html
9059211261804272.html
9059275646164372.html