Курс мазмұны - Ылым министрлігі «ТҰран» университеті


^ Курс мазмұны


«Практикалық психология» пәнінің негізгі мақсаты: студенттердің теориялық білімдерін практикада қолдану дағдыларын қалыптастыру; кәсіби ойлаудың тұлғаның психикалық ерекшеліктерін сипаттайтын психологиялық фактілерді талдау, жинақтау және жалпылау сияқты қасиеттерін қалыптастыру және дамыту; дұрыс қорытынды жасау біліктерін қалыптастыру; студенттерде ғылыми зерттеу мәдениетін дамытуға, сондай-ақ кәсіби қызметіндегі психологиялық мәдениетін, психологиялық біліктілігін қалыптастыруға, адамның еңбек нарығында өзін ұсына білуіне септігін тигізу.

Курстың негізгі міндеттері: заманауи отандық және шетелдік практикалық психологияның негізгі проблемалары бойынша теориялық зерттеулері мен практикалық нәтижелерін оқып-үйрену; психологиялық зерттеу бағдарламасын құруға қажетті біліктер мен дағдыларды дамыту; рефлекстік мүмкіндіктерін дамыту арқылы кәсіптік маңызы бар қасиеттерін жетілдіру; зерттеу жұмысын жүргізуге қажетті біліктер мен дағдыларын дамыту.


Қарап шығу семинары

Курс 3, 4, семестр 5, 6, 7


Пән коды

ПДPrS30501

Жалпы сыйымдылығы

6 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

90 с.

Мақсаты

Студенттерді әлемнің жетекші кинематографиялық елдеріндегі кинематографтың дамуымен және қазіргі ахуалымен таныстыру. Қарап шығу семинарлары студенттерге кино дамуының негізгі кезеңдерімен, бағыттарымен, әлемнің танымал кинематографистерінің шығармашылығымен, жанрлық формалар өзгерісімен танысуға мүмкіндік береді.

Алдыңғы деректемелер


1.Әлемдік кино тарихы

2.Кино теориясы

3.Қазақ киносы

Кейінгі деректемелер

1.Режиссура

2.Монтаж

Тьюторлар

аға оқытушы, Баймуханова С.З.,

профессор а.қ., Касымжанова К.И.

Кафедра

«Кино өнері және жалпы білім беру пәндері»

Байланыстар

Тел. 264 56 04, kafedrakioddnr-2010@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Практикалық сабақтар, кеңестер, мастер-класстар

СӨЖ, СОӨЖ

Өздік жұмыс формалары:

Тесттер

Рецензия

Бақылау түрлері

Тесттер (Р1)

Рецензия (Р2)

Емтихан (қорытынды)

Күтілетін нәтижелер

Режиссура, операторлық шеберлік, драматургия, актерлік шеберлік персоналийін білу.


^ Курс мазмұны


Эдисонның ұлы ойлап тапқыштығы және кино эрасының басы (1895ж). Бірінші жыл операторлары, Эдвин Портер «Большое ограбление поезда».

Девид Уорк Гриффит, оның әлемдік кинематографияға қосқан үлесі, «Рождение нации» фильмі жайында.

Орсон Уэллс «Гражданин Кейн». Американдық студия «Кистоун»: Макк Сеннета. Студия актерлері. Чарльз Спенсер Чаплин. Чарльз Спенсер Чаплин «Золотая лихорадка». «Цирк» фильмі.

Вестерн жанры. Вестерн эволюциясы. Қазіргі заманғы америка киносы.

Мартин Скорзезе «тәуелсіздер» жүрісі. «Бешеный бык» фильмі. «Таксист» фильмі, шығармашылыққа көпшіліктің қоятын бағасына талдау жасау.

Кинематографиядағы «постмодернизм» түсінігі.

Квентин Тарантино «Бешеные псы». «Криминальное чтиво» фильмі.

Вьетнам соғысына қарсы қозғалыс. Ф.Ф. Кополлы режиссерінің «Апокалипсис сегодня» фильмінен фрагмент. Земекис режиссерінің Срезка 60-70-80-ші жылдардағы «Форрест Гамп» фильмінен үзінді.

Стенли Кубриктің «Барри Линдон», «Заводной апельсин» фильмдері.


^ Халықаралық маркетинг

Курс 3, 4, семестр 5, 6, 7


Пән коды

ПДMMr30501

Жалпы сыйымдылығы

6 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

90 с.

Мақсаты

Кейінгі курстарды оқу барысында қажет болатын кешенді теориялық білімдер мен практикалық дағдылар

Алдыңғы деректемелер


Логистика

Маркетинг

Саясаттану

Кейінгі деректемелер


Маркетингті жоспарлау

Стратегиялық маркетинг

Саланы логистикалық басқару

Тьюторлар

Э.ғ.д., проф. Спанов М.У.

аға оқытушы. Иркитбаева Ж.Б.

аға оқытушы. Полухина Е.А.

Кафедра

Маркетинг және сервис

Байланыстар

Тел. 387-36-46, marketingturan@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер

СӨЖ

СОӨЖ

Кеңестер

Өздік жұмыс формалары:


баяндама жазу

реферат жазу

Бақылау түрлері

Баяндама Р1, реферат Р2, компьютерде тестілеу

Күтілетін нәтижелер

Бұл курсты меңгеру қазіргі заманғы маманның логистика саласындағы базалық және кәсіби біліктілігін, дағдыларын қалыптастыруға септігін тигізеді.^ Курс мазмұны


Халықаралық маркетинг ұғымы, мәні. Халықаралық маркетингті ҚР экономикасына ендіру қажеттілігі және проблемалары. Халықаралық маркетинг субъектілері. Халықаралық маркетингтік орта. Халықаралық маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктері мен бағыттары. Халықаралық маркетингтік зерттеулерді ақпараттық қамтамасыз ету. Халықаралық маркетингтік зерттеулер процесі және шетел нарығын болжалдау. Халықаралық маркетингтегі нарық сегментациясы. Халықаралық тауар саясаты. Тауар саясаты зерттемесі. Тауар/ел сызбасы бойынша маркетингтік профильді талдау. Стандарттау және бейімдеу саясаты. Халықаралық нарыққа арналған тауар стратегиялары. Брэндинг және оның халықаралық маркетингтік стратегияларды жүзеге асырудағы ролі. Тауар белгілерін халықаралық қорғау. Халықаралық маркетингтегі коммуникациялық стратегиялар. Импорттық және экспорттық маркетинг ерекшеліктері. Сатып алу және жеткізу маркетингі. Халықаралық коммерциялық операцияларды маркетингтік қамтамасыз ету. Сыртқы сауда операцияларын классификациялау. Шетелдік серіктестердің сенімділігін маркетингтік бағалау. Халықаралық маркетингті ұйымдастыру және бақылау.


^ Лизинг

Курс 3, 4, семестр 5, 6, 7


Пән коды

ПДLiz30501

Жалпы сыйымдылығы

6 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

90 с.

Мақсаты

Кейінгі курстарды оқу барысында қажет болатын кешенді теориялық білімдер мен практикалық дағдылар

Алдыңғы деректемелер


Микроэкономика

Макроэкономика

Логистика

Кейінгі деректемелер


Кәсіпорын экономикасы

Кәсіпкерлік қызмет негіздері

ҚР кедендік құқығы

Өнеркәсіптік маркетинг

Тьюторлар

Э.ғ.д., проф. Абдильдин С.С.

Э.ғ.к., доцент Успанова М.У.

Э.ғ.д., проф. Спанов М.У.

Кафедра

Маркетинг және сервис

Байланыстар

Тел. 387-36-46, marketingturan@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер

СӨЖ

СОӨЖ

Кеңестер

Өздік жұмыс формалары:


баяндама жазу

реферат жазу

Бақылау түрлері

Баяндама Р 1, реферат Р 2, компьютерное тестілеу

Күтілетін нәтижелер

Бұл курсты меңгеру қазіргі заманғы маманның логистика саласындағы базалық және кәсіби біліктілігін, дағдыларын қалыптастыруға септігін тигізеді.


^ Курс мазмұны

Лизинг пәні мен міндеттері. Лизинг инвестициялау әдісі ретінде. Лизинг қызметінің қажеттілігі. Лизингтік операциялардың негізгі элементтері. Микролизинг түрлері.

Лизинг туралы заңнама. Лизингтік келісімшарт жасау. Мемлекеттің нарықтық экономика жағдайындағы құрылымдық- инвестициялық саясаты. Лизинг нарығын мемлекеттік реттеу. Мемлекеттік органдармен өзара әрекеттестік тәжірибесі. Лизингтің нормативтік – құқықтық базасы: қайшылықтар, өзгерістер, тәжірибе. Қаржы нарығындағы лизингтік бағдарламаларды ұйымдастыру ерекшеліктері. Келісімнің заңды ресімделуі. Лизингтің артықшылықтары мен кемшіліктері. Кәсіпорынның (бизнестің) даму стратегиясындағы лизинг. Лизингтік келісімшарттарды қаржыландыру көздері мен сызбалары.

Банктік несие және оның ролі. Лизингтік операцияларды бизнес-жоспарлау. Лизингтік келісімдер экономикасы. Салық салу практикасы. Жалпы (абсолютті) экономикалық тиімділігі. Инвестициялардың экономикалық тиімділігі межелеуіштері мен көрсеткіштері. Инвестициялық процестің негізгі кезеңдері тиімділігін арттыру факторлары. Лизингтің салалық ерекшеліктері. Халықаралық лизинг. Лизинг қызметіне қатысушылардың қауіптері. Лизинг қызметін ұйымдастыру мен тиімділігін арттыру тәжірибесі. Лизинг қызметтері маркетингі. Бейстандартты және жанжалды жағдаяттар.

^ Экрандық өнер драматургиясы

Курс 3, семестр 6


Пән коды


ПД DEI 3603

Жалпы сыйымдылығы


2 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

30 с.

Мақсаты

Студенттерді бұрын алған теориялық білімдерін, операторлық өнер шеберлігін жетілдіре отырып, белсенді түрде пайдалануға үйрету. Экран драматургиясы методологиясы т.б. жөнінде түсінік беру.

Алдыңғы деректемелер


1. Режиссура 1

2. Актер шеберлігі.

Кейінгі деректемелер


1. Сценарлық шеберлік

2. Режиссердің сценариймен жұмысы.

Тьюторлар

профессор, Коренчук В.Д.,

аға оқытушы, Соломонов Н.В.

Кафедра

«Кино өнері және жалпы білім беру пәндері»

Байланыстар

Тел. 264 56 04, kafedrakioddnr-2010@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер

Практикалық сабақтар

Кеңестер, мастер-класстар

СӨЖ

СОӨЖ

Өздік жұмыс формалары:

Реферат

Эссе

Бақылау түрлері

Реферат (Р1), Эссе (Р2)

Емтихан (қорытынды)

Күтілетін нәтижелер

Осы курсты оқыту барысында алынған білімдерін дұрыс пайдалана білу, экран өнері методологиясын білу.^ Курс мазмұны


Экран драматургиясының әдістемесі. Драматургиялық және эпикалық.

Актантты модель. Герменевтика. Пафос және этос. Шектеу және бөтендету. Драматургиялық және көріністік мәтіндер. Көркем бейнелік. Шындыққа ұласарлық. Натурализм. Гротеск. Фантазм. Сандырақ.

Мәтіндік және драматургиялық кеңістік. Көркем ойданшығару және шындыққа ұласарлық. Автор, қоюшылар, көрермендер стратегиясы. Ритуальдылық және экран.

Уақиға. Драматургиялық уақиға. Кернеу. Интрига және контринтрига. Драматургия композициясы. Экран драматургия технологиясы. Көркем ойлау. Мотив типологиясы. Мәтінен тыс мотив. Сақынадан тыс мотив, экраннан тыс мотив.

Адаптация. Интерпретация. Имитация. Иллюзия. Идентификация. Контрапункт. Мәтін және контрмәтін. Аудиовизуалды шығармашылықтың мәтінін драматургиялық талдау.


^ Бейнелеу қатарының семантикасы

Курс 3, семестр 6


Пән коды

БД SIR 4709

Жалпы сыйымдылығы

2 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

30 с.

Мақсаты

Кино тілі саласындағы көркем бағыттар мен теорияларды зерттеу, оны өнердің өзге түрлерінен ерекшелендіретін өзіндік табиғатын зерделеу, атап айтқанда: кино тілінің бейнелеуші құралдарын кино бейнелеуді құру барысында қолдану ерекшеліктерін зерттеу.

Алдыңғы деректемелер

1.Режиссура

Кейінгі деректемелер

1.Қазіргі заманғы киноүрдіс

Тьюторлар

аға оқытушы, Соломонов Н.В.

доцент, Васильев М.И.

Кафедра

«Кино өнері және жалпы білім беру пәндері»

Байланыстар

Тел. 264 56 04, kafedrakioddnr-2010@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер

Семинарлар

Практикалық сабақтар

Кеңестер

СӨЖ

СОӨЖ

Өздік жұмыс формалары:

- рефераттар дайындау;

- баяндамалар, презентация және т.б.

Бақылау түрлері

Реферат (Р 1), баяндама (Р 2),

Компьютерде тестілеу (қорытынды емтихан)

Күтілетін нәтижелер

Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ ойындық киносындағы жаңа бейнелеу стилистикасын қалыптастыру аясында кино тілінің өзгеруіндегі өзіндік ерекшеліктерін анықтай білу. Қазақ кинематографистерінің қазіргі үш буынының фильмдеріндегі кино тілін салыстыра және талдай білу, олардағы кино тілі құралдарын таңдауда басымдыққа ие болған құралдарды анықтау, әлем және қазақ кинематографияларындағы кино тілінің заманауи құралдарын қолдануға қатысты салыстырмалы талдау жасай білу.


^ Курс мазмұны

Кинематография – таза кескін (соғыстан бұрынғы кезең). Кинематография бұл әрекеттер және уақыт бейнесінің құрылуы (соғыстан кейінгі кинематография). Кинематография бұл белгілер мене бейнелер құрылымы (XX ғасыр соңы - жаңауақыттық): кинобейненің семиотикалық тәсілі, кинодағы постмодернизм, делёзовтік тәсіл.

Қазақ ойындық киносындағы бейнелердің даму динамикасы.

Ұрпақтық фильмдердің кинотілі «қазақ жаңа толқыны». Ұрпақтық фильмдердің кинотілі «толқыннан кейінгі». Ұрпақтық фильмдердің кинотілі «Тәуелсіздік балалары».

Қазақ ойындық киносындағы тәуелсіздік дәуірі кинотілінің трансформациясы.

Қазақ ойындық кинематографиясы: бейнелеу стилистикасының моделденуі. Әлемдік заманауи және қазақ кинематографиясы: кинотілі – таза бейне. Кинотілінің даму динамикасы: белгі – жаңа бейнеленетін принцип.


Self-менеджмент

Курс 3, семестр 6


Пән коды

ПДSMNn0602

Жалпы сыйымдылығы

2 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

30 с.

Мақсаты

Тұлғаның өзін ұйымдастыруы мен өзін өзі басқаруына қатысты теориялық білімдер мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.Алдыңғы деректемелер


Психология, Маркетинг, Менеджмент, Мәдениеттану

Кейінгі деректемелер


Ұйымдастыру сипаттамасы, Персоналды басқару, Көшбасшылық, Адам ресурстарын басқару.


Тьюторлар

проф. Бекназарова А.Т., аға оқытушы. Мейманкулова Ж.Ж., аға оқытушы. Алешина Л.С.


Кафедра

«Менеджмент»


Байланыстар

Тел. 387 36 38, turanmanegement@mail.ru


Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер

Семинарлар

Практикалық сабақтар

Кеңестер

СӨЖ

СОӨЖ

Өздік жұмыс формалары:


- есептер шығару;

- реферат дайындау;

- презентациялар т.б.


Бақылау түрлері

Тест, есептер шығару, реферат (Р 1), тест, есептер шығару, реферат (Р 2), компьютерде тестілеу (қорытынды)


Күтілетін нәтижелер

Бұл курсты меңгеру өзін өзі басқару мен жалпы адам ресурстарын басқаруға қатысты теориялық білімдер мен практикалық дағдыларын қалыптастыруға жол ашады.

^ Курс мазмұны


Self-менеджмент дегеніміз – өзін басқару. Бұл бағыт әрі тұтастығымен, әрі көпқырлы ерекшелігімен айрықшаланады. Жеке менеджментті құру және дамыту барысында табысты менеджерге тән кемінде бес айрықша дағдыны дамыту және оны іс жүзінде қолдана білу қажет.

Self-management дегеніміз – адамның өзін ұйымдастыруы мен өзін өзі басқаруы жөніндегі ғылым. Ол басқарушы мамандарды даярлаудың шетелдік тәжірибесінде кеңінен зерттеліп, іс жүзінде бұрыннан қолданылып келеді.

Кинотелеөндіріс

Курс 4, семестр 8


Пән коды

БД КTP 4805

Жалпы сыйымдылығы

2 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

30 с.

Мақсаты

Студенттерді кинотелеөндірістің бастауларына үйрету, сценарий дайындаудан фильм немесе телехабар жасау, өнімді телеарналар мен экранға прокатқа беруге дейін үйрету.

Алдыңғы деректемелер

1.Режиссура

2.Сценарлық шеберлік

Кейінгі деректемелер

1.Бейнеөнімдер өндірісі

Тьюторлар

профессор, Касымжанова К.И.,

профессор, Васильев М.И.

Кафедра

«Кино өнері және жалпы білім беру пәндері»

Байланыстар

Тел. 264 56 04, kafedrakioddnr-2010@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер, практикалық сабақтар,

Кеңестер

СӨЖ, СОӨЖ

Өздік жұмыс формалары:


- сценарийлер дайындау;

- Баяндамалар, презентациялар және т.б.

Бақылау түрлері

Сценарий (Р 1), Баяндама (Р 2),

Емтихан (қорытынды)

Күтілетін нәтижелер

Сценарий таңдай білу, сценариймен ұжым болып жұмыс істей білу, кастинг өткізе білу, жұмысты павильонда және студиядан тыс алаңдарда ұйымдастыра білу т.б.


9059299265007006.html
9059400768990333.html
9059532297027260.html
9059636384183849.html
9059866650611388.html