вишневський омелян - Cols=2 gutter=24> 2007/№2 Засновники
вишневський омелян, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

волощак Софія, кандидат філологічних наук

Гірний Олег, кандидат фізико-технічних наук, викладач кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

гусаков Ігор, асистент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

дністрянський Мирослав, кандидат географічних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка.

Зарічний Михайло, професор, доктор фізико-математичних наук, декан механіко-математичного факультету, завідувач кафедри геометрії і топології Львівського національного університету імені Івана Франка

Захарків Олександра, кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Кремінь Тарас, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського

Кріль Михайло, доктор історичних наук, професор кафедри історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка

Пелещишин Ростислав, вчитель фізики, кандидат педагогічних наук, директор СЗШ I-III ст. №54 м. Львова

Савчин Марія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Стоділка Мирослав, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співпрацівник Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка

Турчинська Орислава, викладач кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

шаромова Віра, доцент кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Заслужений працівник освіти України.
1 Тут і далі посилання на текст поеми: Іван Франко. Вибрані твори у трьох томах. – Дрогобич, 2004. Т1. С. 616-666.

2 На горі Хорив за Біблією Бог з’явився Мойсеєві у виг-ляді вогненного куща і через нього велів євреям йти до “землі обітованої” (2М.-3).

3 Цим іменем Бога користується Іван Франко в поемі.

4 В описі стосунків єгипетської імперії і поневоленого народу натрапляємо на цікаву деталь: за прагнення вийти з неволі фараон карає євреїв, заборонивши вида-вати їм потрібну у господарстві…солому. (2М.-6). Видно, газ і нафта тоді ще засобом політичного тиску не були.

5 Ушинський К.Д. Твори в шести томах. – К., 1954. Т.5. С. 334.

6 Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997. С. 397.

7 Спроба запропонувати нову педагогічну концепцію, адекватну до часу, зроблена автором у праці Теоре-тичні основи сучасної української педагогіки”. – Дрогобич, 2003. 528 с. Друге, доопрацьоване і допов-нене видання (608 с.) вийшло у 2006 р.

8 Ушинський К.Д. Твори в шести томах. – К., 1954. Т.1. С. 219.

9 Термін “едукація” вживається тут і далі для позначен-ня збалансованої триєдності субпроцесів навчання, виховання і розвитку. Обґрунтування його доціль-ності читач знайде у згаданій вище праці автора.

10 Обсяг статті не дає можливості розглянути тут проб-леми демократизації всіх аспектів освіти. Детальніше про це йдеться у згаданій вище праці автора (див. розділ 3).

1 Тут і далі на прохання авторів зберігаємо правописні особливості тексту відповідно до Проєкту нової редак-ції Українського правопису (Київ, 1999).

2 Слово ґрунт і похідні подано з літерою ґ в чинному Українському правописі та в усіх сучасних довідниках і словниках. Стосовно інших, наприклад, реґіон, іґнорувати, то деякі автори віддають їх літерою г.

3 Півтора – це ще не множина, а “один із хвостиком”. Тому сполучуваний із цим словом іменник треба вжива-ти у родовому відмінку однини – року, місяця. До речі, півтора поєднується з іменниками чол. і с. роду, а півтори – з іменниками жіночого роду (ще одна досить поширена помилка – півтора години, правильно: півтори години).

1 Ізометричним тілом є куля і будь-який правильний бага-тогранник, а також усі багатогранники, що виникають із правильного через симетричне “відрізання” його відповідних частин.

2 Власний час – це час, потрібний для подолання оди-ничного шляху.


3 Гравітаційний потенціал Р для ламінарного руху про-порційний до /, а для турбулентного руху – до руу

4 Ulam S. M. Adventures of a Mathematician. – Berkley, 1976; Польський переклад Gornicka Agnieszka. – Przygody matematyka. – Warszawa, 1996.

5 Кафе на проспекті Т. Шевченка у Львові – легендар-не місце зустрічей довоєнної львівської інтелектуальної еліти.

6 Він є тим, хто найкраще з усіх ставить проблеми.


7 Поділ евристики на рефлексійну, прагматичну й інформатичну був уведений, пояснений і обґрунтований у Twórczym rozwiązywaniu zadań. – Warszawa, PWN, 1980.


9065356758708072.html
9065457175282277.html
9065561055331267.html
9065625307895622.html
9065742405058334.html